Wappa Garanti

Wappa til tilbyr garanti mot produksjonsfeil på alle nye padlebrett, ett år fra kjøpsdato. Denne garantien gjelder brett som er kjøpt gjennom www.wappa.no eller www.wappanorway.com. Garantien følger ikke eier av produktet, og kan derfor kun brukes av den opprinnelige kjøper av produktet.

Gyldig bevis for kjøp må bli lagt frem for at garantien skal være gyldig.

Hvis et produkt er erklært defekt av Wappa’s hovedleverandør og importør, vil garantien dekke reparasjon av skade eller erstatning av produkt opptil ett år etter at kjøpet av produktet ble gjort.

Hvis produktet må erstattes, og samme modell ikke er tilgjengelig, vil Wappa erstatte det med en lignende modell uten ekstra kostnad for kjøper.

Hvis produktet kan repareres, må dette gjøres på et sted som er autorisert og godkjent av Wappa Paddle Boards, Wappa’s hovedleverandør, hvis garantien skal gjelde.

Wappa vil ta den endelige avgjørelsen om garantien er gyldig ved visuell inspeksjon eller ved å vurdere bilder gitt av kjøper.
 

Unntak:

Denne garantien dekker ikke skader som er et resultat av feil bruk, uautoriserte reperasjoner, kollisjonsskader, utsettelse for for høye temperature, for mye sollys eller minusgrader, feilaktig håndtering, feilaktig frakting, feilaktig oppbevaring, misbruk, normal slitasje, dårlig vedlikehold og pleie, ukorrekt montering, uforsvarlig bruk eller utleie. Kosmetiske feil har ingen direkte effekt på funksjonaliteten, den strukturelle integriteten eller fremføringen, og vil derfor ikke være dekket av garantien.

Det er kjøpers ansvar å inspisere padlebrettet ved tidspunktet for kjøp og passe på at tilstanden på brettet er tilfredsstillende ved levering. Vennligst nekt mottak av levering hvis forsendelsen er klart og synlig skadet.

Wappa eller Wappa Paddle Boards vil ikke være ansvarlig for utgifter, tap eller skader som er et resultat av tap eller bruk av denne produktet.
 

Reklamasjon:

Hvis du trenger å legge inn en reklamasjon, vennligst følg følgende prosedyre:

Hvis produktet trenger å erstattes, må det skadede produktet sendes tilbake til Wappa, på kjøpers/kundens regning. Kjøper/kunden er ansvarlig for alle fraktkostnader som tilkommer som et resultat av en garantisak.