Tjenestevilkår

 

Denne nettsiden drives av norges hovedimportør for Wappa Paddleboards, heretter kalt Wappa. Begrepene «vi», «oss» og «vår» som brukes på denne nettsiden refererer til hovedimportøren som en del av Wappa Paddleboards. Wappa tilbyr deg, som bruker, denne nettsiden, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester på den betingelse at du, som bruker, aksepterer de betingelser, begreper, poliser og notiser som er angitt her.

Ved å besøke vår side og/eller foreta et kjøp fra oss, forplikter du deg til vår «tjeneste» og godkjenner at du er bundet til følgende kjøpsbetingelser, inkludert betingelser og poliser som heretter er referert til via hyperlink samt salgsbetingelser som oppgis på vår nettside. Kjøpsbetingelsene gjelder alle brukere av denne siden, inkludert brukere som søker, leverandører, kunder, innkjøpere og/eller bidragsytere til innhold.

 

Godkjenner du ikke de betingelser og vilkår som er beskrevet her, kan du ikke bruke vår nettside eller noen av tjeneste som hører til denne.

Vi reserverer oss retten til endre disse vilkår ved behov, og det er deg, som bruker, som er ansvarlig for å holde deg selv oppfatert på alle betingelser og vilkår som følger denne siden.


SEKSJON 1 – VILKÅR FOR BRUK AV NETTBUTIKK

Ved å godkjenne disse betingelser og vilkår, erklærer du å være over 18 år, dvs. myndig og berettiget til å bruke vår service.

Du kan ikke bruke våre produkter eller noe annen tjeneste gitt av www.wappa.no, www.wappanorway.com eller www.wappapaddleboards.com til ulovlig aktivitet eller ulovlige utspill, samt alt som måtte anses som ulovlig i henhold til norske lover.

Du kan ikke overføre noen form for virus eller kode av ødeleggende natur.

SEKSJON 2 – GENERELLE BETINGELSER
Vi reserverer oss retten til å nekte tjeneste til alle, uanvhengig av grunn og til hvilket som helst tidspunkt.

Du forstår at din oppgitte informasjon (ikke inkludert kreditt kort informasjon) kan bli overført ukryptert og involvere overføringer over flere nettverk og endres til å tilfredstille tekniske krav.

Du godtar at du ikke vil reprodusere, duplikere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller noen kontakt på nettsiden som tjenesten er gitt fra, uten å utrykke dette skriftlig til oss.

Overskriftene i denne avtalen er kun for ryddighetens skyld og vil ikke begrense innholdet i disse vilkårene.


SEKSJON 3 – NØYAKTIGHET, FULLSTENSIGHET OG TIDSBEGREP PÅ INFORMASJON

Vi er ikke ansvarlig hvis informasjon som er gitt på denne siden ikke er nøyaktig, fullstendig eller aktuell for gjeldene tidspunkt.

Materialet på denne siden er kun gitt som generell informasjon, og skal ikke bli avhenget av uten nærmere konsultasjon med oss. Enhver tillitt som er gitt til www.wappa.no og www.wappanorway.com  er på egen risiko.


Denne siden kan inneholde historisk informasjon som kun er ment som referanse. Du godtar at du selv er ansvarlig for å holde deg oppdatert på endringer på vår side.


SEKSJON 4 – ENDRINGER I TJENESTE OG PRISER

Prisene på våre produkter kan endres til enhver tid. Vi reserverer oss retten til å endre betingelser og vilkår til enhver tid uten å måtte melde ifra om dette.

Vi er ikke skyldig deg og noen tredjepart for endringer, utsettelser eller kanselleringer av priser eller tjenester.


SEKSJON 5 – PRODUKT OG TJENESTER.

Vi har gjort vårt beste for å fremstille våre produkter og tjenester med riktighet, men kan ikke garantere nøyaktighet på farger.

 

Vi reserverer oss retten, men er ikke pliktet til, å begrense salg til personer, geografiske regioner eller områder, og dette vil være en vurderingssak.

Vi reserverer oss retten til å begrense salg av våre produkter og tjenester etter behov.

Vi garanterer ikke at kvaliteten på våre produkt, tjenester eller informasjon vil møte dine forventninger, eller at noen feil i tjenester vil bli rettet opp.


SEKSJON 6 – NØYAKTIGHET PÅ FAKTURERING OG KONTO INFORMASJON

 

Vi reserverer oss retten til å avslå enhver ordre som blir lagt inn hos oss. Vi kan begrense eller kansellere bestillinger per person, per husholdning eller per ordre. Hvis dette blir gjort, vil du bli varslet.

Du bekrefter at du har oppgitt korrekt informasjon til oss, gjeldende deg selv eller den du legger inn en ordre for. Du bekrefter at du vil holde din oppgitte informasjon oppdatert slik at vi kan fullføre ditt salg.

SEKSJON 7 – VALGFRIE VERKTØY

Vi kan tilby tilgang til tredjeparts informasjon, men garanterer ikke for riktigheten av denne.

Vi står ikke ansvarlig for noe relasjon mellom deg og tredjepart.
 

Enhver bruk av valgfrie verktøy er helt og holdent på din egen risiko.
Dette gjelder også valgfrie verktøy som måtte bli tilbudt i fremtiden.


SEKSJON 8 – TREDJEPARTS LINKER


Noe innhold, produkter og tjenester kan inkludere materialer fra tredjepart, og vi er ikke ansvarlig for riktighet og bruk av denne.

Vi er ikke ansvarlig for ulykker og skader i forbindelse med kjøp og bruk av disse varer, tjenester, ressurser, innhold eller noe annenforbindelse med tredjeparts nettsider.

Klager, krav og bekymringer ang. disse skal rettes direkte mot tredjepart.SEKSJON 9 – BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNLEGG

Alle kommentarer, tilbakemeldinger eller innmeldinger fra deg som kunde holdes konfidensielle.

Vi reserverer oss retten til å fjerne alt innhold som måtte komme fra brukere av våre tjenester hvis dette er ønskelig.

Du godkjenner at dine kommentarer, tilbakemeldinger eller innlegg, ikke vil bryte med våre eller tredjepart rettigheter, inkludert copyright, varemerke, privatrettigheter, personligheter eller eiendeler. Du godkjenner også at dine kommentarer, tilbakemeldinger eller innlegg ikke vil være ulovlig eller diskriminerende på noe vis.

Du kan ikke bruke en falsk epost adresse eller utgi deg for å være noen andre enn deg, i noen forbindelse med våre nettsider.

Vi tar ingen ansvar for innlegg gitt av deg eller tredjepart.


SEKJSON 10 – PERSONLIG INFORMASJON

Vi er pliktig til å behandle din personlige informasjon diskret og konfidensiellt, men forbeholder oss retten til å oppgi informasjonen du har gitt oss ved situasjoner der vi er pliktig overnfor Norges Lover eller andre internasjonale eller nasjonale lovverk.


SEKSJON 11 – FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTELATELSE

 

Feil, unøyaktigheter og utelatelse av informasjon gitt på våre sider, kan oppstå, og vi reserverer oss retten til å endre disse uten forbehold. Feil, unøyaktigheter og utelatelse av informasjon kan oppdages etter at du har bekreftet din ordre, og vi kan ikke garantere noe annet enn at vi vil varsle deg så snart dette oppdages.


SEKSJON 12 – ULOVLIG BRUK

I tillegg til forbud som er angitt i disse vilkår, nektes du å bruke vår side eller noe av dens innhold til følgende:

·         Ulovlig bruk

·         Å hjelpe andre med å utføre ulovlige handlinger

·         Å bryte internasjonale og nasjonale lovverk

·         Å misbruke, mishandle, plage, skade eller diskriminere andre eller andres forhold

·         Å oppgi feilaktig informasjon

·         Å samle eller følge informasjon om andre eller andres forhold

·         Umoralsk bruk

·         Alle brudd på sikkerhet i forbindelse med våre nettsider og bruk av internett generelt

Vi forbeholder oss retten til å terminere dine rettigheter til bruk av våre tjenester om noen av disse punktene blir brutt.


SEKSJON 13 – ANSVARSFRASKRIVELSE AV GARANTIER; BEGRENSNINGER AV ANSVAR

Vi garanterer ikke, representerer ikke eller forsikrer ikke at din bruk av våre tjenester vil bli ubrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri.

Vi garanterer ikke at resultatene av din bruk av våre tjenester vil være nøyaktige eller pålitelige.

Du godtar at vi når som helst kan endre eller fjerne tjenester uten å varsle deg.

Du godtar utelukkende at all din bruk eller uforsvarlig bruk av våre tjenester og produkter er på egen risiko.

 

Wappa, Lyle D eller noen av Wappa’s relasjoner, skal ikke under noen omstendigheter stilles ansvarlig for bruk av våre tjenester og produkter, og skal ikke stilles ansvarlig for noen form for erstatning, krav eller lignende i forbindelse med dette.

Bruken av våre produkter er fullt og helt på brukers eget ansvar.


SECTION 14 - ERSTATNING

Du bekrefter at du ikke vil holde Wappa, Lyle D som importør for Wappa eller noen av Wappa’s relasjoner erstatningspliktig hvis du skulle utføre noen form for ulovlig aktivitet på grunnlag av våre tjenester. Dette gjelder, men er ikke begrenset til, alle punkt nevnt i seksjon 12 i disse vilkårene. Du bekrefter at Wappa, Lyle D som importør for Wappa eller noen av Wappa’s realsjoner ikke vil bli involvert i noen form for erstatning eller krav som innebærer deg eller dine relasjoner.


SEKSJON 15 – FULLSTENDIG AVTALE
 

Ikke ved noen omstendigheter, kan noen av avtalene, betingelsene eller vilkårene som er uttrykt på våre sider sidestilles. Disse er gjeldende til enhver tid og er helt uavhengig av annet som er kommunisert, både skriftlig og verbalt.
Wappa og Lyle D er ikke ansvarlig for tvetydig i forbidelse med noe innhold på www.wappa.no og www.wappanorway.com.


SEKSJON 16 – KONTAKT INFORMASJON

Spørsmål angående disse vilkår sendes til kundeservice@wappa.no.

 

Begrepet “siden” og «sider» som er brukt i disse vikårene henviser til www.wappa.no og www.wappanorway.com.

Begrepet «vi» og «oss» og «Wappa» henviser til Lyle D (org.nr. 998 514 193), som importør for Wappa Paddleboards.

Begrepet «du» og «deg» henviser til leser av disse vilkår og bruker av våre tjenester.